Velkommen til vores ressourceside, hvor vi tilbyder gratis materiale til vurdering og implementering af hjælpemidler til alternativ og supplerende kommunikation.

Lavteknologisk TD Snap bog (lommeformat)
Print bogen og tag den med som supplement til TD Snap kommunikationsprogrammet. Bogen kan også downloades fra det online Boardmakerfællesskab og tilpasses i et Boardmakerprogram.

TD Snap undervisningskort

Kortene giver et overblik over TD Snap og nogle af de tilpasningsmuligheder der er. Der findes også inspiration til hvilke aktiviteter man kan lave, når man skal i gang med at bruge TD Snap.

ASK implementeringsplan

Implementeringsplanen kan give et overblik over de ting man skal være opmærksom på, når man implementerer ASK. Brug denne plan som inspiration og tilpas den til egen praksis.

Læringskurven for øjenstyring

Læringskurven kan bruges som et pædagogisk redskab til at finde ud af, hvor borgeren er på kurven og dermed hvilke forventninger man kan have.
 

Lavteknologisk TD Snap bog (A4)
Print bogen og tag den med som supplement til TD Snap kommunikationsprogrammet. Bogen kan også downloades direkte fra det online Boardmakerfællesskab og tilpasses i et Boardmakerprogram.

Hurtigguide til TD Snap

Denne guide giver dig et hurtigt overblik over de redigeringsindstillinger, vi anbefaler, man som minimum kender, når man skal arbejde med TD Snap.

SMART samtalepartner

SMART samtalepartner giver et kort og overskuelig overblik over, hvilke strategier man skal anvende, når man implementerer ASK.
 

TD Pilot apps og tilpasninger
Et overblik over de apps og tilpasninger, som vi har testet på vores øjenstyret talemaskine, TD Pilot. Dokumentet kan bruges som inspiration til, hvordan TD Pilot kan opsættes ift. at øjenstyre en iOS

Guide for indstillinger i Boardmaker
Når du har lavet alle opgaverne i denne guide, kan du bruge de oftest anvendte funktioner i Boardmaker 7.

Boardmakeraktiviteter i TD Snap
Du kan lave dine egne læringsaktiviteter i et Boardmakerprogram og importere dem i TD Snap. Du kan afspille aktiviteterne direkte i TD Snap og bruge dem som læringsaktiviteter til f.eks. at øve øjenstyring.

Ord-til-aktivitet

Brug modellen som inspiration til, hvilke ord du skal tilføje til kommunikationsprogrammet, TD Snap.

 

Askeline

Sjove interaktive aktiviteter designet til at øge engagementet i den tidlige interventionsfase med implementering af øjenstyring.
 

Alle priser er ex moms og fragt