Alle priser er eks. moms

Hjælpemidler til kommunikation & undervisning

ASK


Om ASK

Vi forhandler kommunikationshjælpemidler til mennesker med kommunikationshandicap og hjælpemidler til betjening af IT for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.
ASK leverer konsulentydelser på k
ommunikationsområdet til kommuner, kommunikationscentre og institutioner.
Vi er specialiseret i individuelt tilpassede kommunikationsløsninger og øjenstyring.

bedste og mest præcise øjenstyring.

Leg & læring med Askeline

Licens til alle vores materialer