Alle priser er eks. moms

Hjælpemidler til kommunikation & undervisning

ASK


Velkommen til ASK

Vi forhandler kommunikationshjælpemidler til mennesker med kommunikationshandicap og hjælpemidler til betjening af IT for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.
ASK leverer konsulentydelser på k
ommunikationsområdet til kommuner, kommunikationscentre og institutioner.
Vi er specialiseret i individuelt tilpassede kommunikationsløsninger og øjenstyring.

ASK ressourcer 2018
ekstra aktiviteter til din Tobii

 


Læringskurve for øjenstyring