Alle priser er eks. moms

Hjælpemidler til kommunikation & undervisning

ASK

 

ASK arbejder med kommunikation for mennesker uden talesprog.

ASK tilbyder at udarbejde dynamiske kommunikationstavler til alle typer af brugere. I samarbejde med brugeren, hjælpemiddelcentre og pårørende udredes brugerens behov. Kommunikationstavler kan være tekst-, PCS-, Bliss- eller foto-baseret og kan have funktioner til at sende og modtage SMS, E-mail samt omverdenskontrol.

           

 

Når det er svært at betjene en computer

Så kan brugeren have behov for en alternativ måde at styre musen på. Brugere med nedsat funktionsevne kan have behov for joystik, touchskærm, øjenstyring eller 0/1-kontakt for at kunne kommunikere enten skriftlig eller mundligt. 

ASK finder hjælpemiddelløsninger til alternativ betjening således at brugeren får de bedst mulige forudsætninger for at kunne kommunkere mundligt og skriftligt.

ASK tilbyder at varetage hele sagsforløb fra udredning og afprøvning til levering af hjælpemiddelløsninger. ASK kan også stå for delopgaver i et sagsforløb efter ønske.